Financiële Administratie

Het verzorgen van de financiële administratie

De financiële administratie is een belangrijke informatiebron binnen uw bedrijf. De informatie die u nodig heeft voor een adequate bedrijfsvoering wordt immers grotendeels ontleend aan de (financiële) administratie. U kunt hierbij denken aan de hoogte van en ontwikkeling in de omzet, marge, kosten, en bedrijfsresultaat. De beslissing met betrekking tot investeringen in productiemiddelen, bedrijfsinventaris, wagenpark en personeel wordt vaak pas genomen na grondige analyse van uw interne cijfers. Het is daarom van belang dat de administratie juist en up-to-date is. Met zo’n administratie kunt u tijdig de juiste financiële beslissingen nemen en het rendement van uw onderneming verhogen.

GL Administratie kan de gehele financiële administratie voor u verzorgen óf, indien
gewenst, uw financiële administratie controleren om te kijken of u wel optimaal gebruik maakt van de (fiscale) faciliteiten om uw belastingdruk te verminderen. Daarnaast neemt het laten uitbesteden van de administratie u werk uit handen, waardoor u meer tijd heeft voor uw onderneming.

In tegenstelling tot de meeste administratiekantoren hechten wij er veel waarde aan u ook tussentijds te informeren over de financiële prestaties van uw onderneming.

Elke klant ontvangt maandelijks (tenzij u hier geen prijs op stelt) een rapportage over het presteren van de onderneming. Deze rapportage wordt op basis van uw wensen en onze expertise samengesteld. Bovendien zorgen wij ervoor dat u elke maand snel over deze rapportage beschikt.