Jaarrekening

Aan het eind van ieder boekjaar wordt het tijd om de balans op te maken. “Hoe heb ik het het afgelopen jaar gedaan?” en “waar zitten de mogelijkheden om het volgend jaar nóg beter te doen?” zijn veelgehoorde vragen van ondernemers.

Door middel van het samenstellen van de jaarrekening over het boekjaar kan GL Administratie u antwoord geven op bovengenoemde en andere vragen. Daarnaast is de jaarrekening een waardevol instrument voor toekomstige relaties. De jaarrekening geeft de financiële situatie van uw onderneming over het afgelopen boekjaar weer (inclusief het daaraan voorafgaande jaar) en stelt uw potentiële relaties in staat om een gedegen financieel beeld van uw onderneming te krijgen.

Heeft u een eenmanszaak of een vennootschap onder firma? Dan kunt u volstaan met een Balans en Verlies & Winstrekening in plaats van een uitgebreide jaarrekening. Een kleine rechtspersoon hoeft uitsluitend een Balans met een toelichting te publiceren.

De medewerkers van GL Administratie hebben jarenlange ervaring met het samenstellen van jaarrekeningen voor het midden- en kleinbedrijf. Zij kunnen u aan de hand van uw jaarrekening gericht advies geven over uw onderneming en de besparingsmogelijkheden om het rendement van uw onderneming optimaal te krijgen en te houden!

Jaarverslag

GL Administratie verzorgt zeer kort na het jaareinde de oplevering van de jaarcijfers. Deze cijfers worden, indien vereist of gewenst beoordeeld, zo nodig gecorrigeerd en opgenomen in een officieel jaarverslag.

Door onze efficiënte wijze van werken verstrekken wij u het jaarverslag zeer snel nadat het kalenderjaar is afgelopen. Uiterlijk eind februari zijn wij klaar met de voorbereidende werkzaamheden en kan de accountant aan de slag. Uiterlijk eind april heeft de accountant voor praktisch al onze klanten het jaarverslag gereed.