SBR

Sinds enkele jaren maken wij gebruik van SBR voor het aanleveren van rapportages bij de banken. GL Administratie heeft hiervoor in de vijfde integrale ketentest van SBR Banken het zilveren predicaat ontvangen.

SBR Banken reikt predicaten uit aan intermediairs en softwareleveranciers die hebben aangetoond een aantal kredietrapportages van voldoende kwaliteit – zowel in technisch als inhoudelijk opzicht – via SBR te hebben aangeleverd bij ABN AMRO, ING en Rabobank.

Wij kunnen voor u middels SBR diverse rapportages aanleveren bij de banken, bijvoorbeeld voor een kredietaanvraag of het aanleveren van uw jaarcijfers.