Salarisadministratie

Het verzorgen van de salarisadministratie
De regelgeving omtrent salarissen en vergoedingen kenmerkt zich door de veranderlijkheid en complexiteit daarvan. De regelgeving rond het verlonen van medewerkers wordt, ondanks allerlei beloftes van de overheid, steeds complexer. Elk jaar komen er meer administratieve verplichtingen bij en worden steeds weer nieuwe regelingen ondergebracht bij de loonbelasting, bijvoorbeeld de auto van de zaak, met de diverse percentages van bijtellingen, of regelgeving met betrekking tot de diverse afdrachtverminderingen.

Als ondernemer is het vaak lastig om continu op de hoogte te zijn van deze regelgeving. Hierdoor gaan vaak fiscale voordelen verloren of wordt er juist onterecht gebruik van bepaalde faciliteiten. Dit kan achteraf vervelende fiscale gevolgen hebben, waar u als ondernemer niet op zit te wachten.
GL Administratie beschikt over uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van salarisadministratie en is daarom dé geschikte partner om de salarisadministratie voor u te voeren.

U kunt van ons verwachten een adequate en professionele ondersteuning op het gebied van de loonadministratie.

Voor een vaste prijs per loonstrook ontvangt u van ons:

  • Salarisstroken;
  • Loonjournaalpost eventueel gesplitst in kostenplaatsen/dragers;
  • Betaallijst of clieop bestand t.b.v. uw telebankierpakket;
  • Gegevens voor het betalen van uw loonheffing afdracht;
  • Bewaking cao, zoals cao loonsverhogingen, aanpassen van lonen op basis van het wettelijk minimumloon.

Bovenstaande kan zowel op papier en/of digitaal aangeleverd worden.

Uw loonadministratie is bij ons in goede handen en voldoet aan de eisen die gesteld worden door de diverse instanties zoals de belastingdienst en pensioenfondsen.