Tarieven

GL Administratie werkt met vaste prijsafspraken, zo weet u van te voren exact waar u aan toe bent. Bij veel administratie- en accountantskantoren krijgt u alleen te horen hoe hoog het uurtarief is en als u geluk heeft een globale inschatting van de uren (het zogenaamde uurtje factuurtje systeem). Menig ondernemer weet uit ervaring dat op deze wijze de kosten aardig de pan kunnen uitrijzen en u volkomen afhankelijk bent van de snelheid van het administratie- of accountantskantoor. Bij GL Administratie spreekt u een vaste prijs af voor het complete pakket aan werkzaamheden inclusief de besprekingen en advisering betreffende de uitgevoerde werkzaamheden. Ook de beantwoording van uw vragen buiten de besprekingen om vallen binnen de gemaakte prijsafspraken.

Hierdoor weet u van te voren exact uw kosten en komt u achteraf niet voor verrassingen te staan. De vast afgesproken prijs wordt jaarlijks alleen geïndexeerd aan de hand van een prijs-/inflatie correctie (op basis van een vaste CBS-index).

Voor meer informatie of een offerte (met vaste prijsafspraken) kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.